e-mail: ttvdekroon@hotmail.com

AVG verklaring ttv de Kroon, Malden

 

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat tafeltennisvereniging De Kroon het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen.

Tafetennisvereniging De Kroon verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft tafetennisvereniging De Kroon kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Persoonsgegevens die door ttv de Kroon worden gebruikt en opgeslagen:

-        naam, adres, postcode, woonplaats

-        telefoonnummer

-        emailadres

-        geslacht, geboortedatum

-        bankrekeningnummer

-        lidmaatschapsnummer NTTB

-        positie binnen de vereniging: basislid, competitiespeler donateur of ondersteunend lid.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen, zoals etniciteit, religie, politieke voorkeur, e.d.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

-        facturering

-        mailing, nieuwsbrief

-        aanmelding bij NTTB/competitie

De gegevens worden uitsluitend gebruikt door:

-        voorzitter

-        secretaris

-        penningmeester/administrateur

-        competitieleider

Deze gebruikers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging, achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct marketing.

Wij als vereniging verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.