Contributie

Inschrijven kan door middel van het aanmeldingsformulier. Er zijn meerdere categorieŽn waarvoor ingeschreven kan worden:

O Jeugd (tot 18 jaar)
Jeugdleden krijgen 1 of 2 keer per week training: Trainingstijden.
Bij een zekere vaardigheid kan men competitie spelen. Dit is op zaterdag, waarbij de ouders 2 ŗ 3 maal per jaar voor vervoer zorgen.

O Basislid (18 jaar en ouder)
Basisleden mogen vrij komen tafeltennissen: Tijden vrijspelen

O Senioren
Senioren mogen 1 of 2 keer per week komen trainen: Trainingstijden
Ze betalen een basislidmaatschap plus een bondsbijdrage. Competitie is thuis op de vrijdagavond en uitwedstrijden zijn afhankelijk van de speelavond van de tegenstanders.

O Donateur
Iemand die onze vereniging een warm hart toedraagt.

O Ondersteunend lid
Een donateur die mee mag doen aan de diverse verenigingsactiviteiten.

Kosten:

Tafeltennis is geen dure sport. De weinige dingen die nodig zijn, zijn sportkleding, sportschoenen en een batje. Het is mogelijk om via de Kroon een batje en hoesje te bestellen. Natuurlijk betaal je bij een sportclub contributie.
De contributiebedragen staan in het aanmeldingsformulier.
De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Opzeggen:

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd en wel voor 15 november van het lopende kalenderjaar bij de penningmeester.