Bestuur

Hieronder vind u een lijstje van onze bestuursleden
Functie Naam Adres Postcode Plaats Telefoon
Voorzitter Ruud van Gerrevink Dopheide 20 6581 WB Malden 024 - 358 6769
Secretaris Patrick Brugman Dominicanessenstraat 19 6584 GL Molenhoek 024-3880030
Penningmeester / Ledenadministratie Rob Brink Rogge 1 6581 RZ Malden 024-6635939
Wedstrijdsecretaris Senioren Harm Wichers Haver 37 6581 RB Malden 024-3587288
Jeugdzaken RenÚ Wijsman Dahliastraat 45 6581 XJ Malden 024-3223467
Technische zaken Jan Peters Rijksweg 52 6581 EP Malden 024-3881512
Voor e-mails aan het bestuur: TTVDeKroon@hotmail.com
 
Taak Omschrijving Tijd
Voorzitter Het leiden van (bestuurs-)vergaderingen, vertegenwoordigen de vereniging, openen en begeleiden van verenigingsactiviteiten, contacten met leden. 20 uur per maand = 200 uur per jaar
Secretaris Voeren van het secretariaat en archief, notuleren bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, bijwonen van afdelingsvergaderingen, contacten met de Veldschuur. 15 uur per maand = 150 uur per jaar
Penningmeester FinanciŰle administratie en verslaglegging, ledenadministratie, bestuursvergaderingen. 100 uur per jaar
Bestuurslid Technische commissie Voorzitten technische commissie, co÷rdineren training en begeleiding, bestuursvergaderingen 50 uur per jaar
Bestuurslid jeugdwerkgroep* Voorzitten jeugdwerkgroep, bestuursvergaderingen, co÷rdinatie jeugdwerk 150 uur per jaar
Lid jeugdwerkgroep* jeugdwerkgroep vergaderingen, begeleiden jeugdactiviteiten 100 uur per jaar
Trainer* Geven van trainingen aan senioren of jeugd (inclusief voorbereiding), opzetten tafels, lid technische commisie 50 uur (vergoed)
Begeleider* Verzorgen van recreatieve trainingen voor de jeugd 50 uur (vergoed)
Redacteur* Verzorgen clubblad (4 keer per jaar) 200 uur per jaar
Redactielid* Aanleveren kopij, helpen met productie en verspreiding 50 uur per jaar
Seniorencompetitieleider Verzorgen teamsamenstelling, lid Technische commissie, co÷rdinatie senioren competitie 20 uur per jaar
Jeugdcompetitieleider Verzorgen teamsamenstelling, lid technische commisie, begeleiden thuiswedstrijden jeugd, co÷rdinatie jeugd competitie 50 uur per jaar
Toernooi commissie (2 man) Verzorgen eigen toernooien, co÷rdineren externe toernooien 80 uur per jaar (over 2 man)
Materiaalman* Verzorgen materiaal 25 uur per jaar
Ledenwerving* Ledenwerfacties verzorgen en begeleiden, introductie van nieuwe leden. 20 uur per jaar
Sponsoring Contacten met bestaande sponsors verzorgen, werven nieuwe sponsors (adverteerders) 20 uur per jaar
PR* Verzorgen contacten met de pers, artikelen aanleveren bij Regiodiek, verzorgen TT pagina's bij Unique 40 uur per jaar
4-daagse Actie Co÷rdineren, begeleiden en uitvoeren 50 uur per jaar
Grote Club Actie Co÷rdineren en begeleiden lotenverkoop 10 uur per jaar
Polenuitwisseling Co÷rdineren en begeleiden 2-jarige uitwisseling 50 uur per keer
Clubkleding Verkoop en voorraadbeheer clubshirts 10 uur per jaar
Arbo co÷rdinator Bewaking plan van aanpak 10 uur per jaar
Postbode Verspreiden circulaires 4 uur per keer
* Voor deze functies is een vacature of kunnen we extra mensen goed gebruiken.